VPS sử dụng chuyên cho GSA RANKER

a. http://ssdapp.com/Europe_SSD_VPS_Hosting.html 

Chỉ 7USD/1 tháng cho loại 4GB RAM – HDD 20 GB SSD .
Lưu ý: bạn nên chọn WINDOWS server 2008

b. http://ssdapp.com/USA_VPS_Hosting.html 

Chỉ 10 USD/1 tháng cho loại 6GB RAM – HDD 210 GB SATA .
Lưu ý: bạn nên chọn WINDOWS server 2008.

Thanh toán qua PAYPAL – VISA .

c.https://www.mmo4me.com/forums/services.66/

Người bán VPS tại VIỆT NAM –  nói chuyện hỗ trợ bằng tiếng việt nếu bạn không rành tiếng Anh hoặc không có PAYPAL ( chỉ mua IP USA )